Bild från R-syds hemsida.

Under tisdagsmorgonen 20180410 utsattes räddningstjänsten Syd (RSYD) för ett misstänkt brandattentat. Det är brandstationen i Malmö, ”station centrum ”som drabbats. En ruta har krossats på brandstationen och en brand har därefter uppstått. Stora delar av aktuell lokal har brand och rökskadats. Brandmännen på stationen upptäckte och släckte själva branden. Polisen utreder nu misstanke om mordbrand.

Brandmännens Riksförbunds lokalavdelning inom RSYD ser allvarligt på det inträffade. BRF´s lokala avdelningsordförande Kristoffer Stigson säger: Min första tanke går till brandmännen och brandbefälen som har till uppgift att vara samhällets stöttepelare. Vi har under en längre tid påtalat brister i skalskyddet då hotbilden mot räddningstjänsten har förvärrats under den senaste tiden med allt från stenkastning, hot och våld, till inbrott på stationerna. Nu har vi dessutom fått ett misstänkt brandattentat.

Kontakt med lokal BRF i Malmö:  ordf. Kristoffer Stigson 0739-603044 vice ordf. Kushtrim Rugova 070-819 27 83

Brandmännens Riksförbund (BRF) 1: a vice förbundsordförande Mikael Svanberg är bestört över det misstänkta attentatet! Gång på gång ska vi behöva ta del av det ökade våldet mot våra medlemmar. BRF kräver nu av politikerna att samhället måste sätta ner foten och få ett slut på våldsspiralen! Den nu pågående utredningen gällande ny blåljuslag är inte tillräcklig.
BRF har försökt få politikerna att förstå att vi behöver tjänstemannastatus på yrket brandman&brandbefäl, detta för att domstolarna ska kunna utdöma hårdare straff för våldsverkare som ger sig på samhällets hjälpare! BRF yrkar därför på att tjänstemannastatus ska ges alla brandmän och brandbefäl samt att brandstationer i Sverige klassas som skyddsobjekt.

Sveriges riksdag måste hjälpa hjälparna!