Avtalsrörelsen för ett nytt RiB-avtal är igång! 

Brandmännens Riksförbund har idag sagt upp det nu gällande avtalet, RiB-19 och lagt fram preliminära yrkanden till nytt avtal. Det är ställt utom tvivel att avtalet måste förbättras, förändras och förtydligas! 

Dels handlar våra yrkanden om de problem vi hanterat i det gällande avtalet och många gånger i småsaker i anställningsvillkoren som i vilken annan anställning som helst är hanterade. Sen vill vi naturligtvis se kraftfulla lönepåslag. Att hantera den här gruppen med märket under så många år har gjort att löneutvecklingen och avstånden till andra har missgynnats kraftfullt. Det är dags att göra något som inte gjorts i rekryterings-problematiken för Sveriges deltidsbrandmän:  

Ge dem en skälig lön och sluta hacka i vad som för andra yrkeskategorier är självklarheter. 

Vi vill bland annat: 

· Höja beredskapsersättningen. 

· Införa OB. 

· Höjd ersättning vid sjukdom och graviditet. 

· Höjd ersättning för beredskap utöver schema. 

· Ingen ska drabbas av inkomstförlust när man genomgår hälsoundersökning, tester, utbildning och övning. 

Efter år av problem är det nu ett akut läge och ger inte de aktörer som skulle kunna göra skillnad ens rätt signaler så går vi mot en helt annan typ av räddningstjänst eller ingen alls i stora delar av Sverige. 

Många är oroliga och den oron delar vi också med många av de politiker vi träffat över alla partigränser och diskuterat detta med och nu har man faktiskt chansen att hjälpa till på riktigt. Gång efter annan har man skjutit till pengar för särskilda satsningar till andra och är det deltids-brandmännens tur nu? Det finns minst sagt många skäl att agera för att bibehålla den trygghet dessa män och kvinnor ger oss. 

Ensam är man inte stark och vi emotser samarbeten och hoppas ni medlemmar engagerar er. Om inte annat så i att läsa vår medlemsinformation och prata med era kompisar som kanske är oorganiserade att bli medlemmar och stärka BRF i den här kampen. Välkomna, nu kör vi och tillsammans är vi starka! // BRF:s Förhandlingsdelegation 

1 KOMMENTAR

 1. En väldigt viktig del i ett kommande avtal är att det skall vara snudd på omöjligt att tolka det på olika sätt.
  I nuläget tolkar t ex olika Räddningsförbund vad som menas med schemalagd tid för den anställde ”ribbbaren”.
  En tolkning är att den schemalagda tiden alltid är 168h/vecka, med en annan tolkning är den verkliga tiden då den anställde faktiskt kan hålla beredskap då denne i många fall inte kan hålla beredskap när man uppehåller sig på sitt ordinarie arbete.
  Resultatet är att man då i vissa förbund erhåller vakanstillägget först efter man haft beredskap 168h (beroende på hur många veckor man är schemalagd den månaden) och i andra förbund erhåller vakanstillägg så fort man stöttar med tid utöver den faktiska tid man kan ha beredskap.

  Detta är även ett problem i appen Respons som väldigt många använder sig av, då programmeringen i nuläget inte tillåter att man tolkar olika. (detta efter samtal med LPA)
  Det blir ett stort extra arbetet för löneadministratörerna som manuellt måste räkna på vakansersättningen.