Avtalsmöte 2

Avtalsrörelsen fortsätter och Brandmännens Riksförbund har träffat SKR/Sobona en andra gång och det diskuterades hur vi ser på ett framtida avtal. Motparten har övergripande fått ta del av våra yrkanden och hade några frågor på dessa samt att vi hade frågor på deras mål och inriktning. Klart är ju att det skiljer sig åt men i något hade vi gemensamma tankar. Dessutom så handlade mötet om vilka effekter vi ser att RiB-19 gett, såväl positiva som negativa.

BRF har varit väldigt tydliga och är fortfarande med vad vi vill att nästa avtal ska innehålla och underströk återigen att SKR/Sobona behöver gå till politiken och begära mer pengar. Dessutom framförde vi igen att vi ville ha fart i förhandlingarna vilket har hörsammats.

BRF:s förhandlingsdelegation