Hej, jag tänkte skriva några rader om avtalsförhandlingen och börjar föga förvånade i rekryteringsproblematiken. Den har vridits och vänts i tidigare kollektivavtalsförhandlingar, i seminarier, i arbetsgrupper, det har motionerats och debatterats i riksdagen och sällan har så många gjort så lite för att det ska bli bättre. För i praktiken har det mesta varit som vanligt och relaterat lön och förmåner så backar deltidsbrandmännen. Visst, det finns undantag, relaterat lön extremt få, och det är ostridigt att 70% av landets räddningstjänster fortfarande har rekryteringsproblem. Kan det vara dags att göra något annat, att verkligen göra ett bra avtal?   

Det tycker vi och har tankar om lönenivåer som vi tycker är skäliga, rent av nödvändiga, men vi måste lösa andra hinder först som tex. vakansersättningar, ersättning för utbildning, för c-körkort, vid graviditet, sjukdom m.m. Där är vi nu men på väg in till diskussioner om nivåerna.  Vi pratar alltså inte nivåer i början av en förhandling vis av skadan i att motparten då slänger igen dörren när de menar vi kräver för mycket och är oseriösa och säger: Vi har inga mandat mer än märkets uppräkning”. Nu är ju inflationen mer än dubbla märket och kommer andra som förhandlar senare bara låta det passera? Tror inte det och det gör inte vi nu heller.  

Deltidsbrandmän har under märkets ok halkat efter under minst 20 år och det är det oseriösa vill vi mena. Låga löner förlorar på märket och det är ren matematik och det har gjorts satsningar och justeringar på andra. Även riktade lönesatsningar på särskilda grupper dvs andra men inte på deltidsbrandmännen. På över 20 år. Strax ska vi börja prata nivåer så:   

Brandmän och medlemmar, det kommer bli tufft och är ni beredda på att stå upp för er själva och era kamrater så kommer det troligen behövas ordentligt lite längre fram. Det är inte bara nonchalant och ovärdigt att hantera dessa frågor och deltidsbrandmannen på detta sätt utan även samhällsfarligt. Redan nu med den rekryteringsproblematik som råder och hur är det då med civilförsvarsberedskapen? Den är också under all kritik och då svensk räddningstjänst består av 2/3 deltidsbrandmän, eller borde vara enligt de tjänstgöringslistor som bara finns på papperet, säger det sig självt att det finns stora problem.       

Konsekvenserna av ett dåligt avtal i år är oöverskådliga och jag vill mena att vi står vid ett vägskäl för hur svensk räddningstjänst ska organiseras i framtiden. Vill du stå upp för den svenska modellen av räddningstjänst och att vi ska ha ett system med deltidsbrandmän är det hög tid att ansluta dig till BRF nu. Ditt stöd betyder mycket i förhandlingarna nu och kan göra direkt skillnad även lokalt vid en eventuell konflikt. Ingen vill ha en konflikt men tanken måste finnas där redan nu vad vi gör då och vi har tänkt den. Också.      

Peter Bergh, Förbundsordförande vid Brandmännens Riksförbund