SKR och Sobona har kommit överens med Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen om ändringar och tillägg i särskild avtalspension för medarbetare inom räddningstjänsten (SAP-R).

Överenskommelsen innebär att den särskilda avtalspension som gällt för arbetstagare i utryckningsstyrka i räddningstjänsten avvecklas på sikt. Innehållet i överenskommelsen syftar till att stärka förutsättningarna för förlängt arbetsliv. Medarbetare i utryckningsstyrka i räddningstjänsten får efter 1 januari 2023 ett tillägg på 2 000 kronor per månad som extra avsättning till tjänstepension. Medarbetaren kan istället välja att ta ut tillägget som ett lönetillägg.

− Överenskommelsen ger räddningstjänstens medarbetare en flexiblare lösning som ger bättre förutsättningar för ett längre arbetsliv. Redan anställda medarbetare har möjlighet att istället för att stanna kvar i den tidigare lösningen SAP-R välja det nya tillägget på 2 000 kronor per månad som avsättning till tjänstepension, säger Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

För medarbetare som anställs till utryckningsstyrka efter den 1 januari 2023 utges ett tillägg till tjänstepensionen om 2000 kronor istället för en framtida möjlighet till SAP-R.

Medarbetare som anställts inom räddningstjänsten före den 1 januari 2023 behåller möjligheten till att vara kvar i nuvarande lösning, särskild avtalspension SAP-R. Denna grupp ges möjlighet att istället välja det nya tillägget på 2 000 kronor per månad. Tillägget gäller under den tid medarbetaren huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka.

Överenskommelsen ökar även möjligheterna till fortsatt arbete när tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig. Genom karriärplanering och kompetensutveckling ges såväl medarbetare som arbetsgivare möjlighet att förebygga att ett akut behov av omställning uppstår.

− Omställning och yrkesväxling är helt avgörande åtgärder för att möta kompetensutmaningen i välfärden. Ökade möjligheter till karriärplanering och kompetensutveckling stärker medarbetarens anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden, säger Ulf Olsson, vice ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

FAKTA
SKR och Sobona har tecknat en överenskommelse om ändringar och tillägg i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) och KollektivAvtalad Pension (KAP-KL) med anledning av förändringar av Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R).

Fackliga organisationer i överenskommelsen är Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Samtidigt träffades överenskommelse om ändringar och tillägg i HÖK 20 Kommunal, HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet och HÖK T AkademikerAlliansen.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Bild: Wikipedia