För er som har en olycksfallsförsäkring och/eller livförsäkring tecknad via Brandmännens Riksförbund så förnyas den vid årsskiftet då försäkringsbolaget har beslutat om att göra en justering av premien. 

Prisbasbeloppet, som används för att beräkna olika förmåner och avgifter, höjs från årsskiftet med 4 200 kr till 52 500 kr. Detta är den största höjningen av prisbasbeloppet på nästan 40 år.
Då BRF:s liv- och olycksfallsförsäkringars ersättningsbelopp har prisbasbeloppet som grund, innebär detta att ersättningen i dessa försäkringar höjs den första januari 2023.

P.g.a. det kommer även premien för dessa försäkringarna att höjas enligt redovisat nedan. Premien för Trygg Brandman lämnas oförändrad.
• Olycksfall 10 pbb 33kr/månad
• Olycksfall 20 pbb 50kr/månad
• Livförsäkring 6 pbb 48kr/månad

Nytt prisbasbelopp (pbb) 2023: 52 500 kr
Ditt försäkringsbesked hittar du på www.brandfacket.se under ”Försäkringar i BRF”.

Vid frågor gällande din försäkring kontakta:
Söderberg&Partners, Fredrik Ståhlberg
026-615100
brandman@soderbergpartners.se