I samarbete med Brandmännens Cancerfond har Brandmännens Riksförbund utsett januari månad för att uppmärksamma brandmannacancer.
Syftet är att ge brandmän nödvändiga verktyg och vägledning för att utveckla rutiner som kan förebygga cancer samt att stödja dem som har fått en cancerdiagnos.

Läs mer om brandmannacancer här!
Brandfacket