Hejsan, några otroligt viktiga frågor till er. Livsviktiga faktiskt. BRF skulle behöva lite hjälp och även du som brandman för som ni vet brinner BRF för cancerfrågorna i branschen och då visar det sig att en del oväntade bekymmer dyker upp. Som till exempel hur ser det ut för en brandman i Sverige och de fall BRF visar, är de unika?

Det finns alltså mycket forskning som visar samband och risker och mellan den vanliga befolkningen och brandmän men ingen bra statistik över de sjuka brandmännen. När man blir ”patient” är sekretessen närmast total och så ska det ju vara men: Vilken diagnos, (cancer är ett samlingsnamn över många cancerformer så var det testikel, hjärn, leukemi etc), hur länge hade man jobbat innan diagnosen som brandman, vilken station, har eller tyvärr, hade man, (om du skriver om en kamrat eller anhörig), själv sett sambanden?

Vi har sett att det sällan eller aldrig anmälts som tex arbetsskada och/eller ett arbetsmiljöproblem tidigare och det vi frågar är inte något vi kommer att sprida mer än generellt och utan personuppgifter mot/med de organisationer och myndigheter som egentligen borde ta tag i detta. Mer en fingervisning om problemet i sig än någon vetenskaplig undersökning alltså och med syftet att driva på organisationer och myndigheter att göra just det BRF gör:

Att ta det på yttersta allvar och sätta fart! Ge oss och dig själv några minuter i några rader och du behöver inte göra det så märkvärdigt och svårt utan ett mail med dina tankar och erfarenheter till: kansli@brandfacket.se. Vi samlar på oss och systematiserar med andras och nyttjar det i vår gemensamma kamp mot cancereländet i vår bransch.

Med vänliga hälsningar,
Peter Bergh, Förbundsordförande Brandmännens Riksförbund. (peter.bergh@brandfacket.se)