Vi tackar för ert stöd och stora engagemang under konflikten och hoppas att ni är beredda att vara på tå igen om de signaler som detta avtal ger inte fullt ut infrias i beslutade arbetsgrupper och vid tecknandet av kommande avtal.

Vi ska ha en väl fungerande deltidsorganisation även i framtiden och Rib 20 ska vara kraftigt förbättrat gentemot det Rib 13 vi med glädje nu lämnar bakom oss. Vi kommer för att nå den målsättningen att renodla våra yrkanden och stödja oss på svensk lagstiftning. Vårt Rib avtal bryter i delar mot den och det får vara slut med det nu. Ett särskilt tack riktar vi till våra gamla och nya heltidsmedlemmar. Kollegorna har velat delta aktivt och detta fanns också med i vår verktygslåda. Konflikten har stärkt oss som branschförbund och det ger råg i ryggen inför kommande fackliga arbetsuppgifter. Vi har skött konflikten på ett ansvarsfullt sätt och omsorgen om svensk räddningstjänst förmåga att hjälpa har stått i fokus. Det här kommer vi att kräva betalt för genom att bli bemötta därefter när nu vardagen återvänder och i det också det dagliga fackliga arbetet.

Jag tror inte alla förstår vad vi har lyckats med i vårt nya löneavtal. Pengarna dvs. 8.9% höjning av beredskapsersättning är i kronor och ören inte mycket. Men och men på riktigt de frågor vi kämpat med sedan slutet av åttiotalet finns nu med i helhetslösningen. Betald semester, rimlig ersättning vid utbildning och rättvisa villkor vid övertid och övning på obekväm arbetstid.

A-kassorna kommer att engageras och målet är att undanröja hinder och besvär. På nästan samtliga brandstationer har någon eller några problem med a-kassan. Det skulle kännas toppen att kunna hjälpa alla dessa kollegor. Allt kommer att belysas och hanteras med början inom några veckor. Inte bara vi och Skl/Pacta kommer att arbeta med detta utan oberoende aktörer som har möjlighet att förändra. Fackligt är avtalet en superframgång och i dessa frågor finns naturliga pengar att hämta.
Vi valde att avsluta konflikten och ge avtalsförslaget vi undertecknade chansen. Detta beslut togs därför att vi helt enkelt räknar med att detta bäst tjänade våra medlemmar.

I korthet vad förändrades i Rib-15 och vad hade konflikten för effekt?

  • Vi har visat att Brandmännens riksförbund står upp för landets brandmän och inte längre accepterar ett förgånget Rib avtal.
  • Ni brandmän har slutit upp bakom kraven och långt över åtta hundra kollegor har valt att bli medlem under de senaste sex veckorna.
  • Media har uppmärksammat personalbristen, våra usla villkor och inte minst personalomsättning som leder till lägre kompetens och höga kostnader. Man har också förmedlat bilden av att landets kloka kombination av hel/deltidsanställda brandmän är värd att bevara.
  • Konfliktmailen kommer att leva vidare under adressen ribavtal@brandfacket.se

Hur jobbar vi nu vidare?

Hösten för vårt fackförbund kommer att bli full av aktivitet. De beslutade arbetsgrupperna ska genomföras med hög kvalitet och vi räknar med att tvingas vara de pådrivande. Vi hoppas att många stationer vill ha besök och då bidra med åsikter och kunskap. Lokala förhandlingar kommer att ske i hela landet.

Planerna för hur vi ska kunna göra ännu mer nytta för våra heltidsanställda medlemmar är slipade in i detalj och ska verkställas. Vi deltar i frågor kring arbetsmiljö och en förändrad utbildning för brandmän. Mycket viktiga frågor bägge två. Våra anställda har arbetat oerhört många timmar under de senaste månaderna och de förtjänar semester. Vi kommer att behöva dem nyladdade inför hösten. Kansliet kommer dock att vara bemannat hela sommaren.

Tveka inte att höra av er om ni har funderingar.