22-åriga Mahsa Jina Amini greps av moralpolisen med motiveringen att hon bar sin slöja på fel sätt. Hon dog sedan i polisens förvar efter att ha misshandlats svårt. Mahsa Jina Aminis öde blev startskottet för de protester vi nu ser i Iran och som tyvärr många gånger brutalt tystas ned med ännu flera dödsoffer och mångt fler skadade.   

I Brandmännens Riksförbunds stadgar framkommer bland annat att vi citat: 

– Ansluter oss till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna enligt vilken alla människor är födda fria och lika i fråga om värde och rättigheter. 

– Verkar för jämställdhet såväl inom samhället som i förbundet.  

När vi fick frågan om vi stödjer det iranska folket som just nu med livet som insats kämpar för just detta var svaret enkelt: Självklart!   
Fler med oss och inte minst den svenska regeringen måste visa vart vi står och att vi stöttar de iranska kvinnornas kamp för frihet, lika värde och jämställdhet. Vi måste agera nu och visa var vi står för det är nu det händer.   

Vi stödjer det iranska folket! // Peter Bergh Förbundsordförande 

För frågor och mer information: kontakta privatpersonerna bakom uppropet via @iranprotests.sweden på Instagram. Skicka även era stödutlåtanden/manifestationer till kontot så delas det vidare så att er röst kan nå de protesterande i Iran!

Mer info går att läsa: 
Uppgifter: Oljestrejk i Iran till stöd för protesterna (omni.se)
War Of Attrition In Iran As Calls For Strikes Increase (iranintl.com)
Iranska oljearbetare hotar att strejka efter Mahsa Aminis död – Arbetet