AVTALSMÖTE 1

0
Brandmännens Riksförbund har träffat våra motparter central på arbetsgivarsidan.  Våra yrkanden är redan inlämnade men inte i detaljer och dagens möte var det inledande som...

En spade är en spade och inte en kratta

0
”BRF har olyckligtvis inte förflyttat sig tillräckligt och flaggar istället för att utöka sitt varsel” skriver SKL och menar att de erbjudit något....
Konfliktens syfte

För vem har vi tagit till konfliktvapnet

0
Vi kämpar för rättvisa villkor, säkrare arbetsmiljö och för att svensk räddningstjänst förmåga ska bevaras och utvecklas. Konflikten har tvingats fram av motparter som...

RiB-avtalet är undertecknat!

0
Statsrådet Ygeman sa på Brand 2016 ”..även med ett fenomenalt förebyggande arbete kommer olyckor ändå alltid inträffa. Men när det värsta inträffar så...
Fortsatt konflikt i förhandlingarna

Nya förhandlingar ger nytt varsel

0
Ingen väljer att bli deltidsbrandman på grund av lönen utan man brinner för att hjälpa människor och sin bygd. Naturligtvis finns det gränser...
Sammandraget konfliktinfo

Sammandraget konfliktinfo

0
Hej på er. Här kommer information i lite sammandrag över tid och lite om varför vi är där vi är. Det handlar enligt...
Nytt varsel i konflikten

Vem gör vad och vilka borde göra mer eller rent av något

0
”Ansvaret för räddningstjänsten skall finnas hos kommunerna där professionen lokalt vet bäst vad man har och behöver…” var tanken med den lag som...

Hemställan till regeringen om deltidsbrandmännens A-kasseproblematik

0
Vi har idag tillsammans med SKR, Sobona och de övriga fackliga organisationerna som organiserar deltidsbrandmän begärt att regeringen tillfälligt undantar deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning...

BRF utredde Hot och Våld vid räddningstjänsten första gången 2008!

0
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, SOU 2022:2 (regeringen.se)   BRF utredde Hot och Våld vid räddningstjänsten första...

Förlängd anmälnings- och motionstid!

0
Brandmännens Riksförbund håller kongress på Scandic Alvik 12–13 oktober 2019. Vi har haft lite krångel med vår kongresswebbsida och för att kompensera det har Förbundsstyrelsen...